Misyon ve Vizyon

MİSYON

1978 yılından bu yana bir geçmişi olan Hofman Asansör lider ve örnek bir topluluktur. 2000'li yıllarda dünyamız ve memleketimiz hızlı bir değişim içindedir. Bu rekabet ortamında ilkelerinden ödün vermeden liderliğini korumak amacındadır. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en iyi Sanayi Grubu olma başarısını sürdürdü.

Hofman Asansör, vergi, fon ve sosyal kesintilerle ilgili mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirerek Hazine'ye doğrudan önemli katkıda bulunurlarken, yurt sathındaki bayileri ile olan ilişkilerinde belge ve kayıt düzeninin sağlıklı tesisine de uygun zemin yaratmaktadır. Kalitede, hizmette, ikmal kaynakları ve bayi ilişkilerinde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğu bu imajı korumak ana hedefidir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkesidir.

Ürün ve hizmetlerin kalitesi çalışanların kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Topluluğa çekmek ve istihdam etmek, yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Hofman Asansör’ün kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiği yoldur. Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek, küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı, hissedarlara sağlamak, çalışanların ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek ana ilkeleri arasındadır.

VİZYON

Hofman Asansör, çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin isteklerini sağlayarak sağlıklı büyümeyi ve gelişmeyi, kalite ve standartlara uygun ürün ve hizmetler sunmayı hedefler. Bu suretle ülkesi, müşterileri, ortakları, bayileri ve yan sanayi için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Hofman Asansör’ün
Hedef ve İlkeleri: Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir. Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Hofman Asansör’ün kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak öncelikli prensibimizdir.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.
Çağrı Merkezi
       0850 333 43 66